REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO WILLA 11

Aby pobyt Państwa i pozostałych gości przebiegał miło i przyjemnie, uprzejmie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie następujących zasad.
Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
Personel i właściciele Willi 11 proszą gości o kulturalne zachowanie podczas pobytu oraz poszanowanie mienia Ośrodka

NA TERENIE OŚRODKA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU I WYROBÓW TYTONIOWYCH !
Na terenie Ośrodka znajdują się wyznaczone miejsca do palenia tytoniu poza budynkiem !

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka wypoczynkowego Willa 11 i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Pokój w Willi 11 wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego. W zależności od możliwości Ośrodka, w porozumieniu z personelem możliwe jest przedłużenie doby hotelowej do godzin popołudniowych.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa i wynajęcia pokoju jest okazanie pracownikowi recepcji Ośrodka dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 4. Gość w żadnym wypadku nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 5. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju Gościa w godzinach od 7.00 do 22:00.
 6. Korzystanie ze wszelkich sprzętów w salonie, kuchni lub saunie może się odbywać wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka i po uprzednim przeszkoleniu.
 7. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, również na terenie zewnętrznym, powstałe z jego winy, z winy osób pozostających pod jego opieką lub z winy odwiedzających go osób.
 8. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji użytkowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych przez personel Ośrodka kwot, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej lub zniszczonej rzeczy. Ośrodek zastrzega sobie prawo obciążenia karty kredytowej Gościa, za wyrządzone szkody.
 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu .
 10. Gość opuszczający pokój, jest każdorazowo zobowiązany do wyłączenia wszelkich urządzeń, zgaszenia światła, zakręcenia kranów z wodą oraz zamknięcia okna i zamknięcia drzwi na klucz.
 11. Dzieci poniżej 16 roku życia znajdują się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za działania lub zaniechania dzieci znajdujących się pod ich opieką w Ośrodku, na zasadach jak wskazano powyżej.
 12. Ośrodek odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.
 13. Parking przy Ośrodku nie jest strzeżony i jest bezpłatny dla Gości. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa bądź pozostawionych w nim przedmiotów.
 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 15. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach własnych urządzeń elektrycznych (za wyjątkiem ładowarek sprzętu elektronicznego, golarek i suszarek do włosów), niestanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się również stosowania butli gazowych, otwartego ognia, grilli wszelkiego typu, środków pirotechnicznych, broni palnej i pneumatycznej, oraz wszelkich innych, których użycie może grozić życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt oraz może zagrażać funkcjonowaniu obiektu. W przypadku niezastosowania się do powyższego, personel Ośrodka ma prawo natychmiastowego wykwaterowania Gościa po uprzednim opłaceniu przez niego pełnego pobytu.
 16. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano, za wyjątkiem imprez wcześniej ogłoszonych i zorganizowanych przez Ośrodek
 17. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Miejsce do palenia jest wyznaczone przed wejściem głównym do budynku oraz bocznym do Sauny. W razie naruszenia zakazu palenia tytoniu, naruszający go Gość obciążony zostanie kosztami dearomatyzacji w wysokości nie mniejszej niż 900 PLN.
 18. Gości rażąco uciążliwych i nie przestrzegających regulaminu, Ośrodek ma prawo do natychmiastowego wykwaterowania, po wcześniejszym uregulowaniu zamówionych i wykorzystanych świadczeń oraz pokryciu ewentualnych uszkodzeń powstałych na terenie obiektu z ich winy.
 19. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku oraz realizowanych świadczeń. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Właściciele i personel Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11