WILLA 11 – WARUNKI REZERWACJI

Załącznik do Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11
 1. Warunki rezerwacji i warunki rozliczania zadatku na pobyty wczasowe w pokojach i domkach wczasowych w Ośrodku Wypoczynkowym Willa 11.
 2. Informacje na temat Ośrodka Willa 11 oraz na temat cen usług wypoczynkowych Ośrodka oraz wnoszonych zadatków zawarte są w Regulaminie Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.willa11.pl.
 3. Przedmiotem rezerwacji są pobyty wypoczynkowe w Ośrodku Wypoczynkowym Willa 11.
 4. Minimalny okres wynajmu wynosi 2 doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego (ewentualne możliwe zmiany w/w godzin do uzgodnienia z pracownikami Ośrodka).
 5. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Umowa o najem pokoju, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zadatku na poczet rezerwacji pobytu.
 7. PROCES REZERWACJI:
  a. Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego pokoju dokonaną w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11 osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  b. Pracownik Ośrodka informuje o możliwości rezerwacji, w formie nie wymagającej przedpłaty lub uzależnionej od wniesienia zadatku.
  c. Jeżeli skuteczna rezerwacja jest uzależniona od wniesienia zadatku, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie wskazanym przez osobę przyjmującą wstępną rezerwację na rachunek bankowy:
  Willa 11, Ul. Jaśminowa 11, 43-370 Szczyrk
  Nr konta: 07 1240 4142 1111 0000 4829 1169
  lub też bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz nr rezerwacji uzyskanego od pracownika recepcji oraz okresu rezerwacji.
  d. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku na rachunek bankowy we wskazanym terminie – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.
  e. Wysokości zadatków wnoszonych na poczet rezerwacji pobytu w Ośrodku zależą od okresu, na jaki dokonywana jest rezerwacja oraz od przedmiotu rezerwacji i wynosić może od 30% do 50% należnej kwoty za cały pobyt.
  f. Wniesienie zadatku na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11 wraz z załącznikiem do Regulaminu.
 8. Rozliczenie zadatku podlega ogólnie obowiązującym zasadom zawartym w Kodeksie Cywilnym.
 9. Anulowanie rezerwacji i zwrot zadatku możliwy jest w okresie do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu. W krótszym okresie Ośrodek zwróci zadatek jedynie po wynajęciu pokoju(ów) innym gościom.
 10. Nie istnieje możliwość skrócenia terminu w dniu przyjazdu lub w jego trakcie. Opłata jest pobierana za cały pobyt ustalony wcześniej a wpłata reszty ceny za pobyt następuje w dniu przyjazdu.
 11. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił on należną opłatę za pobyt.
 12. W przypadku wykorzystania pobytu na warunkach określonych w dokonanej rezerwacji zadatek zaliczany jest na poczet zapłaty należności za pobyt w Ośrodku i stanowi zaliczkę na poczet zapłaty ceny.
 13. Bezwzględnie, w dniu wyjazdu Klient opłaca nieopłacone wcześniej usługi dodatkowe, z których korzystał w Ośrodku.
  Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11, opublikowane są na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11 oraz na stronie internetowej Ośrodka oraz stanowią warunki Umowy o najem pokoju lub całego Ośrodka.Właściciele i personel Ośrodka Wypoczynkowego Willa 11